RECOMMENDED EQUIPMENT

FA 10 102 00

FA 10 103 00

FA 10 104 00

FA 10 104 01

FA 10 105 00

FA 10 108 00

FA 10 111 00/01

Retractable fall arresters

FA 20 400 07

FA 20 400 10

FA 20 400 15/20

FA 20 400 25/30

FA 20 501 06

FA 20 500 12

FA 20 600 06/10

FA 20 600 15

Sliding fall arresters

FA 20 100 XX

FA 20 102 XX

FA 20 103 00 A

FA 20 103 00 B

FA 20 104 XX

  

FA 60 011 00

FA 60 015 00

FA 60 018 00

FA 60 027 10

FA 60 027 12

To view our kits ready for use suitable for this work situation, click here